Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Zijn pensioen voorbereiden met SECURIMEDHet is geen geheim : de grootste onzekerheid heerst over de pensioenen die de Staat zal kunnen uitkeren, vooral aan zelfstandigen : vandaar is het noodzakelijk om zich zelf van een « appel voor de dorst » te voorzien.

Maar waarin zijn geld beleggen, dwz wat er overblijft van onze erelonen na de onoverkomelijke fiscale en sociale afhoudingen ?

SECURIMED INVEST kan u hierbij helpen.

Men zegt soms dat bankiers de minst goede raadgevers zijn inzake investeringen op lange termijn, omdat ze de neiging hebben om hun eigen producten « aan de man te brengen »… en dan vooral, onder deze laatste, de meest rendabele voor hen !

Het is dus nuttig om over een andere mening te beschikken, zelfs al zijn bepaalde instrumenten voorgesteld door de grote banken uitmuntend.

Het eerste wat men dient te doen is het « profiel » bepalen van de investeerder – een procedure die verplicht wordt door de Europese beleggingsrichtlijn over de Financiële Markten (MiFID) – en tevens de noden op korte termijn te evalueren alsook de tolerantie ten aanzien van het risico (inzake investeringen telt de psychologie enorm mee).

Men heeft een brede waaier aan beleggingsmogelijkheden : aandelen, obligaties, onroerend goed, goud, grondstoffen…

Het is bewezen, dat op lange termijn (ongeveer 30 jaar), de aandelen beter presteren dan alle andere beleggingen ; niettemin, de voorzichtigheid gebied om de volgende regel te hanteren :

100 – Uw leeftijd = percentage van Uw vermogen belegd in aandelen

En tenslotte, is er  – last but not least – de fiscaliteit, wiens impact bepalend kan zijn !