Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Medische derdebetaler en verdediging DGEC : de zekerheid van uw erelonenWelkom op onze site www.securimed.eu

Bezoek onze News alsook onze pagina’s over Regeling Derde Betaler (RDB) en Verdediging DGEC.

De regelmatig bijgewerkte News bevatten nuttige informatie omtrent de toepassing van RDB en/of de naleving van de bepalingen van de GVU-wet gecoördineerd op 14 juli 1994, en meer bepaald van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen (NGV). Aarzel dus niet om ze rechtstreeks te becommentariëren in de tekst of om nieuwe vragen te stellen via de site !

Sinds 1985 biedt het team van SECURIMED U aldus een globaalconcept aan : de zekerheid van Uw erelonen.

Fysieke zekerheid van Uw getuigschriften (GVVH), financiële zekerheid, maar ook rechtszekerheid.

De links die we geplaatst hebben in de pagina die aan hen gewijd is, zijn hoofdzakelijk ertoe bestemd om U de volledigheid van de medico-sociale informatie ter beschikking te stellen vanaf onze site: onder de meest gekende citeren we het RIZIV, de Orde der Geneesheren of het VBS. Sommige links zullen U echter een selectie aanbieden van diensten die complementair zijn aan die van SECURIMED, zoals DAS of ARAG.

Mocht U het wensen om onze newsletters te ontvangen, dan kan U een aanvraag richten naar info@securimed.eu met vermelding van Uw voornaam, naam alsook de naam van Uw organisatie.

Goede derde betaler !

Dokter Robert BOURGUIGNON