Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Tarief voor polikliniekenMet « polikliniek » bedoelen we hier een structuur samengesteld uit minstens vijf zorgverstrekkers van minimum twee verschillende disciplines (bijv. geneesheer en tandarts).

Indien u een dergelijke structuur beheert, gelieve dan contact op te nemen met de directie van SECURIMED met het oog op een gepersonaliseerde offerte (minst. 3%), rekening houdend met verschillende parameters zoals : zakencijfer, totaal aantal zorgverstrekkers, maandelijks volume aan te verwerken GVVH, benodigde documenten, enz.

Het tarief voor poliklinieken verstaat zich altijd inclusief de verdediging DGEC en de berekening van eventuele remgelden.