Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

De verdediging DGEC als onderdeel van derde betaler SECURIMED met ingang van 1 juli 2009 !Het Europese Hof (arrest van 23 april 2009) heeft beslist dat het verbod op koppelverkoop vervat in de Belgische wet (Wet op de handelspraktijken van 14.7.1991) in strijd was met het communautair recht en heeft België aangemaand om haar wetgeving aan te passen in deze kwestie. België was trouwens het enige land van de Europese Unie om koppelverkoop te verbieden…

Waarover gaat het ?

Als verschillende producten of diensten samen worden verkocht, spreekt met over « koppelverkoop » : bijvoorbeeld, een GSM toestel en een abonnement op mobiele telefonie. In België – hoe merkwaardig het ook moge lijken – was deze praktijk verboden, terwijl een Europese richtlijn (2005/29/CE) dit in het belang van de consument toestond.

Het is de Handelsrechtbank van Antwerpen die deze prejudiciële vraag gesteld heeft aan het Europese Hof : Het is bij eerstgenoemde dat deze zaak aanhangig werd gemaakt door een klacht van VTB, een firma actief op het gebied van pechverhelping, tegen Total België, die al zijn klanten die houder van een Total Club kaart waren, drie maanden pechverhelping aanbood voor elke tankbeurt van minimum 25 liter per wagen.

Het vernoemde verbod heeft SECURIMED er lang van weerhouden om in zijn dienstverlening derde betaler de verdediging DGEC op te nemen, die er nochtans de logische verlenging van is : welke zin heeft het om zijn erelonen aan de ziekenkassen te faktureren om naderhand te zien hoe ze gerecupereerd worden door het RIZIV, aan het einde van een procedure waar de zorgverlener niets van begrijpt ?

Met ingang van 1 juli 2009 zal de verdediging DGEC – en voor de tandartsen ook de verdediging voor de Commissie DB van de NATZ – door de tarificatiedienst derde betaler opgenomen worden. Hieronder vallen enkel de prestaties waarvan SECURIMED met de tarificatie belast is, en dat met een carensperiode van zes maanden voorafgaand aan de ontvangst van het eerste PVV (of de oproep voor de Commissie DB) te verschijnen.

Als men weet dat tussen 2003 en 2007 het RIZIV 1.391 geneesheren heeft gecontroleerd (waarvan 1.055 specialisten) en 160 tandartsen – en dat het niet minder dan 3.215 onderzoeken heeft afgesloten – kan men een dergelijk initiatief enkel naar waarde schatten, temeer dat de verdediging DGEC bijzonder efficiënt is.