Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Bijstand bij de controle van de verzekerbaarheid van uw patiënten (BNVP)Securimed beschikt thans over een rechtstreekse toegang, in realtime, tot de verzekerbaarheidsgegevens van patiënten (via MyCareNet).

De basisinformatie is het INSZ, met name het inschrijvingsnummer bij de Sociale zekerheid (aka het nationaal nummer of NN…).

De verzekerbaarheidsgegevens zijn : de naam, de voornaam, de VI, de CG1/CG2 en het eventuele inscrhijvingsnummer ; tevens vermeld, mits van toepassing, het recht op derdebetalers alle verstrekkingen en het bestaan van een contract met een medisch huis.

De geneeskundige gegevens (periodiciteit van uitstrijkjes of prothesen, inhoud van GGD, enz.) zijn niet toegankelijk.

Securimed gebruikt deze toegang online in de volgende gevallen :

a) het GVVH vermeldt louter het INSZ ;

b) u vraagt ons via telefoon of email secr@securimed.eu om de verzekerbaarheidgegevens van een patiënt na te zien op basis van zijn INSZ ;

c) het GVVH werd geweigerd (soms foutief !) door een VI voor verzekerbaarheidsredenen (mutatie, NIR, enz.) ;

Het is vanzelfsprekend mogelijk om de verzekerbaarheid te controleren voor een datum in het verleden : vergeet dus niet de datum van de verzorging te vermelden mocht deze niet tijdens het lopende kwartaal plaatsgevonden hebben (zo niet baseren wij ons op de datum van de dag).

Theoretisch is het mogelijk om een raadpleging te doen op basis van het inschrijvingsnummer toegekend door een VI, maar in praktijk is het INSZ nummer uitermate meer betrouwbaar.

In tegenstelling tot de ziekenhuizen en de apothekers krijgen de geneesheren en tandartsen geen nummer van verbintenis tot betaling (zinvol met de SIS kaart, maar zinloos met MyCareNet…).

Deze dienst is enkel inbegrepen in het basislidgeld als een facturatie in derdebetalers gebeurt.

30.12.2013