Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

ContactDr R. BOURGUIGNON
Secretariaat :
Tel. 02/513 49 35 (gemaskeerde oproepen worden niet beantwoord)
E-mail: info@securimed.eu

SECURIMED NV
Zuidlaan 25-27 bus 1
1000 BRUSSEL

Aanbellen op de 8ste verdieping

Open van 8 tot 16 uur (doorlopend) van maandag t/m vrijdag.

Metro Lemonnier

MEDEDELING AAN DE KANDIDAAT-LEVERANCIERS

De kandidaat-leveranciers worden vriendelijk verzocht om zich uitsluitend te richten tot dhr Jacques DES ROUSSEAUX, directeur aankoop, en dat voor alle aangeboden producten en diensten.

De directeur aankopen is te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 11 uur, enkel via het nummer 0471 28 28 24 of via Email jacquesdesrousseaux@securimed.eu

Alle « spam » publicitaire boodschappen worden afgeblokt door onze filter SpamSieve en automatisch vernietigd : het heeft dus geen zin om er te sturen.