Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Derde BetalerSECURIMED, opgericht in 1985, bewerkstelligt voor U al de nodige verrichtingen bij het toepassen van de regeling derde betaler – de rechtstreekse facturatie aan de VI –  middels zijn allernieuwste programma “Chorus” (2007-2008).

Dankzij haar vestiging in de “wijk van de ziekenfondsen” te Brussel, in de nabijheid van grote federaties zoals Partena, St-Michel of FSMB geniet SECURIMED van een optimale logistiek.

Op aanvraag kan de verzekerbaarheid van de patiënten nagezien en de uitbetaling door de VI opgevolgd worden.

Deze activiteit wordt in de twee landstalen gevoerd.

De betalingen door de VI voltrekken zich binnen zeer korte termijnen in de orde van 15 dagen. De VI storten namelijk rechtstreeks op uw eigen bankrekening.

SECURIMED kan U bijstaan in het bekomen van de nodige vergunning van het NIC om RDB toe te passen : deze wordt toegekend aan alle artsen en aan alle geconventioneerde tandartsen met een geconventioneerde activiteit van minimaal 32uur/week.

Trouwens, dankzij de juridisch-administratieve functie van SECURIMED hebben haar leden nog nooit last gehad van de DGEC.

In de rubrieken links in beeld vindt U alle praktische informatie alsook documenten die U kan downloaden (deze laatste onder de rubrieken « Lidmaatschap » en « In praktijk »).