Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Brieven van VIGezien het stijgend volume brieven die op onze DIenst toekomen en de herstructurering van De Post – thans bpost -, hebben wij een specifiek Ontvangstcentrum gecreëerd voor alle briefwisseling die geen handtekening of menselijk contact behoeven : het gaat dus in essentie om gewone brieven toevertrouwd aan bpost.

Deze briefwisseling moet als volgt geadresseerd worden :

SECURIMED NV – CRC
Maarschalklaan 5
1180   BRUSSEL

Dit adres prijkt thans onderaan onze facturatiedocumenten, onder de vermelding : « Gelieve alle briefwisseling of stuk te willen richten aan SECURIMED – CRC… »

Anderzijds, de eventuele aangetekende schrijven moeten naar onze hoofdzetel gericht worden :

SECURIMED NV
Zuidlaan 25 bus 1
1000   BRUSSEL

Dit adres is opgenomen in de hoofding bovenaan onze facturatiedocumenten, met ons telefoonnummer.

De VI zijn bereid om hun correspondentieadres aan te passen in hun database. Dank u.