Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

LidmaatschapGelieve het aansluitingsformulier hieronder in pdf formaat te willen downloaden. Het volstaat dat U het ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan SECURIMED (bijv. per e-mail naar info@securimed.eu).

Aandacht :

a) de zorgen ingevoerd via RDB moeten binnen de geldigheidsperiode van uw NIC erkenning liggen : het is dus de datum van de verstrekkingen die telt en niet die van hun facturatie ; noteer hierbij dat de NIC erkenningen met terugwerkende kracht kan toestaan ;

b) de bankrekening die U aangeeft kan later gewijzigd worden, maar U heeft er desondanks baat bij indien deze niet meer veranderd ;

c) daar waar het NIC de geneesheren een gewone berichtgeving stuurt over hun erkenning krijgen de tandartsen een contract dat ze moeten ondertekenen : zolang het contract niet terugbezorgd wordt aan het NIC is het dossiernummer dat hun werd toegekend niet geldig ;

Inzake bankrekeningen zijn er twee benaderingen mogelijk : « RDB » op dezelfde rekening ontvangen als de andere beroepsinkomsten of een aparte rekening aanleggen, uitsluitend voor inkomsten uit RDB.

Beide benaderingen hebben zo hun voor- en nadelen, en de keuze hangt uiteindelijk af van de gevoeligheid van de zorgverstrekker…

Echter, als u kiest voor de tweede oplossing, waarom dan niet een spaarrekening gebruiken : deze rekeningen genereren kleine intresten en, vooral, ze zijn vrij van kosten !

Het principe van deze spaarrekeningen is dat men ze naar believen kan aanvullen – dat is natuurlijk het doel nagestreefd door de bank – ook met bedragen bekomen via RDB.

Anderzijds kan men in de regel niet de betalingen rechtstreeks laten uitvoeren vanaf deze rekeningen : eerst dient een bepaald bedrag overgeschreven te worden van de spaarrekening naar de zichtrekening.

d) indien u een niet-geconventioneerd geneesheer bent dient u de volgende vermelding te maken voorafgaand aan uw handtekening op de aanvraag gericht aan het NIC (of eventueel op het aansluitingsformulier) : « Ik ben niet langer geconventioneerd, maar ik verbind mij ertoe de tarieven van de Z.I.V. na te leven voor alle verstrekkingen die gedekt zijn door de regeling van de betalende derde, onder dezelfde voorwaarden als de geconventioneerde artsen. »

U kan ook electronisch het formulier in pdf formaat hieronder invullen, wat zoveel betekent dat u dient te beschikken over het programma Adobe Acrobat Pro of een minder duur alternatief bij open source zoals PDF Studio 7 van Qoppa Software ; Preview van Apple laat dit soort toepassingen ook toe.

Download : Aanvraag tot aansluiting.pdf

_______ __ Aanvraag NIC.pdf