Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

CG1/CG2Hieronder volgt een lijst van de meest voorkomende verzekerbaarheidscodes CG1/CG2.

De internationale verdragen aangegaan door België hebben een overvloed verzekerbaarheidscodes gegenereerd beginnend met CG1 180, 181, 480 of 481, terwijl de CG2 in het onderhavige geval de reden van de dekking in België aanduidt (grenswerkers, tijdelijk verblijf, ongeval, schippers, enz.) alsook het land van herkomst : gezien de mogelijke combinaties is het aantal verschillende CG2 zeer hoog. Wij hebben ze dus niet vermeld wegens de uitzonderlijkheid van elke CG1/CG2 !

Sinds 1.1.2008 speelt de CG2 geen enkele rol meer in de tarificatie en dus heeft het verschil tussen het algemeen stelsel en dat van de zelfstandigen praktisch al zijn belang verloren (Omzendbrief VI nr 2007/436 van 26 november 2007).

Deze « uitwissing » van de CG2 impliceert de verdwijning van het onderscheid tussen grote en kleine risico’s – of juister nog, de gelijkschakeling van de hoedanigheid van de titularis voor de KR met die van de GR. Aldus zijn de asymmetrische verzekerbaarheidscodes (bijv. voorkeursgerechtigde voor de GR en gewoon verzekerde voor de KR) onmogelijk geworden.

GR = grote risico’s
KR = kleine risico’s

Download : Codes gerechtigden.pdf

De RIZIV omzendbrief VI nr 2007/436 van 26 november 2007 geeft een transformatietabel van oude naar nieuwe CG1/CG2 :

Download : Conversietabel.pdf