Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Deponering en verzending van uw GVVHA. BRIEFWISSELING

Gezien het groeiend volume van postbestellingen die onze Tariferingsdienst ontvangt, en de hervorming bij De Post – thans bpost -, hebben wij een specifiek Receptiecentrum van GVVH op poten gezet voor alle verzendingen die geen handtekening noch een persoonlijk contact vereisen : het gaat dus in essentie om gewone brieven die aan bpost toevertrouwd werden, alsook van de normale Taxipost of bpack (niet « Secur ») en van de Postpac (gestoffeerde enveloppen en kartonnen dozen).

Deze briefwisseling wordt als volgt geadresseerd :  :

SECURIMED NV – CRC
Maarschalklaan, 5
1180   BRUSSEL

Anderzijds dienen alle zendingen die een handtekening of een persoonlijk contact vereisen naar onze maatschappelijke zetel verzonden te worden : het gaat om aangetekende zendingen, Taxipost of bpack Secur, enz.

Deze briefwisseling wordt als volgt geadresseerd :

SECURIMED NV
Zuidlaan, 25 bus 1
1000   BRUSSEL

Opgelet : gelieve wel degelijk « laan » te schrijven en niet « straat », want er bestaat ook een « Zuidstraat » in 1000 BRUSSEL, en geen aangetekende zendingen of dergelijke te sturen naar de CRC te Ukkel.

B. DEPONERING

Voor de rechtstreekse deponeringen door de zorgverstrekker of een familielid mogen de brievenbussen van beide adressen gebruikt worden.

In geval van onze maatschappelijke zetel gelegen in de Zuidlaan is het te verkiezen om aan te bellen op de 8ste verdieping (openingsuren : van 9 tot 16uur zonder onderbreking).

C. RAADGEVINGEN

Samengevat, u hoeft uw gewoonten niet te veranderen inzake verzending van GVVH, tenzij u gewone post en soortgelijke naar de Zuidlaan stuurt.

Het volstaat om te onthouden :

– gewone brievenpost –-> Securimed CRC Maarschalklaan – 1180 BRUSSEL

– aangetekende zendingen en soortgelijke –-> Securimed Zuidlaan – 1000 BRUSSEL

De CRC is trouwens zeer goed gesitueerd en misschien zelfs praktischer voor u om er uw GVVH te deponeren dan ze met de post op te sturen.

In het algemeen raden wij u aan om uw stempel te zetten op uw enveloppe : deze eenvoudige handeling laat ons toe om uw zending onmiddellijk in onze boeken in te schrijven, zonder hem eerst te moeten openen alvorens hem te verwerken ; daarenboven, voor de aangetekende zendingen is het een verplichting vanwege bpost dat de verzender zich kenbaar maakt.

Vermijdt in het mate van het mogelijke talrijke omslagen, of het nu gaat om deponering of – en vooral – gewone post : spreiding van GVVH over zes of zeven kleine enveloppen is uiteindelijk contraproductief.

Tenslotte kan U gemakshalve voor al Uw briefwisseling met SECURIMED de downloadbare adresklevers gebruiken (zie hieronder). Indien U deze afdrukt of fotokopieert op zelfklevend papier dient U het formaat A4 met 16 etiketten per blad – 2 kolommen van 8 – te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de referentie MONTI A4-LABELS 167158 (16 etiketten van 105 x 36 mm) of 167138 (16 etiketten van 99,1 x 34 mm).

Mocht u meer inlichtingen wensen over de hierboven beschreven modaliteiten, dan kan u ons contacteren via het GSM nummer 0477 534 777 of via ons Email adres info@securimed.eu

Download : Securimed Zuidlaan Etiketten.pdf

__________Securimed CRC Maarschalklaan Etiketten.pdf