Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

SECURIMED zorgt voor de redactie van uw GVVHVeel geneesheren en tandartsen hebben simpelweg geen tijd meer om hun GVVH uit te schrijven..

Vaak sluipen er fouten in de GVVH (hospitalisatie- ipv ambulante codes, missingen, schrappingen, niet gerespecteerde leeftijdsbeperkingen, enz) ; bovendien is er de fameuze regel van twee maanden om een GVVH in te dienen.

Securimed bevrijdt u van deze karwei : het volstaat om ons een voorgetekende stapel boekjes GVVH te bezorgen. Nadien hoeft u ons enkel nog op geregelde tijd de kleefbriefjes van uw patiënten te bezorgen, met aan de achterkant opgetekend de NGV prestatiecodes alsmede de datum van verstrekking…

Onze Dienst neem de last van de redactie op zich en vult uw GVVH in !

Van zodra de GVVH door ons opgemaakt zijn, zullen ze getarifeerd en gefactureerd worden aan de VI, zonder het minste tijdverlies !

En tenslotte krijgt u uw getuigschriften terug.

Voordelen :

– tijdswinst, besparing secretariaatskosten

– GVVH zonder missers (Securimed kent goed de RIZIV reglementering…)

– onmiddellijke facturatie aan de diverse VI en zeer snelle betaling

Deze dienst behelst natuurlijk enkel de derdebetalers en impliceert dat u ons de nodige instructies geeft aangaande het remgeld (ontvangen of laten vallen) : indien het remgeld ontvangen is, krijgt u een lijst met de sub-totalen per datum en het totaal per periode ; zie dienaangaande Op vraag kan SECURIMED het totaal van de remgelden vermeld op uw getuigschriften berekenen