Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Voorkeursregeling voor Brusselse ziekenhuizenOnderhandelde voorkeursregeling voor de volgende Brusselse ziekenhuizen en klinieken :

a) Universitair ziekenhuis UMC Sint-Pieter

b) Universitair ziekenhuis UVC Brugmann

c) Algemene kliniek Sint-Jan

d) Kliniek Sint-Anna

Werkt u in één van deze ziekenhuizen ?

SECURIMED zorgt voor de afwikkeling van al uw GVVH in RDB bij ambulante patiënten, middels de volledig forfaitaire som van 5.000 euro per periode van twaalf maand, voor de volledige staf van de ziekenhuisdienst – ongeacht het aantal geneesheren.

Deze ultra-snelle afwikkeling is mogelijk dankzij het nieuwe softwareprogramma Chorus van SECURIMED, middels verzendingen via het internet.

Deze forfaitaire prijs per ziekenhuisdienst houdt volgende diensten in :

– bijstand bij het nazicht van de verzekerbaarheid van de patiënten ;

– de triage, de tarifering en de facturatie van uw GVVH in het RIZIV regime ;

– het volledig beheer van de « retours » (mutaties, niet in regel, periodiciteit, enz.) ;

– het nazicht van de betalingen door de VI met berekening van het schuldsaldo ;

– de waarborg VERDEDIGING DGEC (Dienst geneeskundige controle van het RIZIV) ;

– de berekening van het werkelijk ontvangen remgeld ;

– in bepaalde gevallen, de gegroepeerde ophaling van GVVH een keer per maand (SECURIMED bevindt zich nabij het UMC Sint-Pieter en Sint-Jan) ;

Het is vanzelfsprekend dat SECURIMED globale of gesplitste facturen per geneesheer kan opmaken: de betalingen door de VI worden rechtstreeks op de rekening van de pool of op naam van elke zorgverstrekker gestort.

Voorts, kan SECURIMED u helpen met de interne verdeling van het jaarlijks forfait van 5.000 euro.

Definitie van « Ziekenhuisdienst » :

Hiermee wordt het geheel van geneesheren bedoeld, die raadplegingen geven aan ambulante patiënten in het kader van een ziekenhuis of haar geaffilieerde diensten (poliklinieken) en als dusdanig opgenomen zijn op de webstek van het ziekenhuis.

Het is echter niet noodzakelijk dat alle geneesheren van de dienst RDB toepassen.

Voorbeeld :

De geneesheren A, B, C, D, E en F maken deel uit van de dienst cardiologie van de algemene kliniek Sint-Jan te Brussel.

Vroeger betaalden ze excl. BTW het volgende :

Dr A : 1.500 euro/jaar

Dr B : 2.800 euro/jaar

Dr C : geen RDB

Dr D : 750 euro/jaar

Dr E : 3.200 euro/jaar

Dr F : 1.750 euro/jaar

TOTAAL : 10.000 euro/jaar… te vergelijken met 5000 euro/jaar voor de forfaitaire formule van SECURIMED !

Nota :

De hierboven vermelde prijzen zijn excl. btw.