Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Securimed biedt u een bijkomend Email adres aan (DuoMail)Eens te meer hebben de informatici van Securimed goed werk geleverd…

Tot hiertoe kon elke ontvangende partij de verscheidene door ons opgemaakte documenten (listing, kopie factuur VI, lijst Remgeld) in pdf formaat bekomen op het Emailadres van haar keuze; dit adres was echter uniek.

Maar steeds meer is de behoefte ontstaan om over een tweede Emailadres-ontvanger te kunnen beschikken.

– de verstrekker beschikt over twee Emailadressen (bijv. één privé en een ander van het ziekenhuis) ;

– in het kader van een structuur, dienen de documenten zowel aan de zaakvoerder als aan de practicus te worden bezorgd ;

– de zorgverstrekker wenst dat bepaalde documenten (listing en lijst Remgeld) ineens ook aan zijn boekhouder* worden verzonden ;

Vanaf heden 23 januari 2012, is het met Securimed mogelijk om alle documenten op een tweede Emailadres te ontvangen.

Gelieve ons dus gauw het gewenste tweede Emailadres mee te delen, zodat we het kunnen integreren aan uw klantenkaart.
__________________
* Opgelet : in dit laatste geval dient men te weten dat het medisch geheim in principe niet toelaat om kopies in extenso van facturen bestemd voor de ziekenfondsen (met de naam van patiënten en de vertstrekkingscodes) aan derden.te bezorgen.