Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

BankdomiciliëringU kan makkelijk een B2B domiciliëringsopdracht ten gunste van Securimed afsluiten bij uw bankinstelling.

Het volstaat om het downloadbaar document onderaan deze pagina in te vullen en te ondertekenen, door Uw bank te laten bevestigen, en vervolgens op te sturen naar Securime

U hoeft zich dan niet meer de moeite getroosten om via overschrijving te betalen !

Enkele preciseringen :

a) In het veld “Mandaatreferte” vermeldt U NM gevolgd zonder spatie door de datum van de dag in formaat DDMMJJ (bijv. NM240414) of volg de instructies van Uw bank.

b) Gelieve in het veld “Nr. van onderhevig kontrakt” Uw RIZIV nr. of het KBO nr. van Uw burgerlijke vennootschap te vermelden.

c) Het volstaat dan om dit B2B mandaat bij uw bank te bevestigen.

Dit kan op twee manieren :

– hetzij via de elektronische toepassing van Uw bank (« PC banking), in de module « Beheer van domiciliëringen » ;

– hetzij in Uw bankagentschap, middels het voorleggen van uw ondertekend mandaat (of een kopie ervan) om uw bevestiging te laten registreren ;

d) Tenslotte, vergeet niet om het mandaat naar Securimed op te sturen !

Download : Mandaat B2B.pdf