Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Statistieken 2004Volgens Charles VRANCKX, geneesheer-inspecteur generaal bij de DGEC, geïnterviewd door Cécile VRAYENNE :

a) jaarlijks worden 1.300 dossiers over zorgverstrekkers ingediend  door geneesheer-inspecteurs ;

b) deze zorgverstrekkers zijn 169.000 in aantal indien we bovenop de geneesheren en de tandartsen de kinesitherapeuten, de verpleegsters, de logopedisten, enz. bijtellen ;

c) 150 – 200 dossiers belanden jaarlijks bij het Comité van de DGEC (de voormalig rechtscollege van eerste aanleg) ;

De doeltreffendheid van de DGEC is dus zeer laag, vermits enkel 15% van de dossiers samengesteld door de geneesheer-inspecteurs doorgegeven worden aan het competente administratief rechtscollege…

Als men bovendien weet dat de GVU wet (art. 146 § 1er) één geneesheer-inspecteur voorziet per schijf van 80.000 inwoners – of anders gezegd een totale bezetting van ongeveer 125 inspecteurs – betekenen de cijfers hierboven dat per jaar elke inspecteur maar gemiddeld iets meer dan één zaak “rapporteert” die onderhevig is aan het rechtscollege !