Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Meer info ?De News bevatten, buiten informatie van algemene aard of met betrekking tot RDB, een serie artikels over juridische aandachtspunten eigen aan de sector van de gezondheidszorgen : analyse van de rechtspraak, discussie van nieuwe gevallen, commentaar over de veranderingen van de GVU-wet, enz.

U zal ook artikels terugvinden over de bevoegdheden van de geneesheer-inspecteurs van de DGEC, en over de aan te nemen houding in geval van controle (en in het bijzonder de vraag of men al dan niet moet aanvaarden om spontaan het bedrag van de ten onrechte uitbetaalde verstrekkingen terug te betalen zoals berekend door de inspecteur).

Verder zijn er verscheidene artikels die de organisatie van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij het RIZIV bespreken, actueel drie in aantal : leidend-ambtenaar, Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep.

Om deze artikels te raadplegen kan U de functie « Search » gebruiken of op de knop News klikken.

Indien U snel geholpen wenst te worden kan U Dr BOURGUIGNON contacteren op 02/513 49 35 of via e-mail : info@securimed.eu