Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

SamengevatFacturatie derde betaler : SECURIMED is de eerste nationale tariferingsdienst voor tarificatie-facturatie van getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) via RIZIV medische derde betaler voor : huisarts, geneesheer-specialist, tandarts, medisch en tandheelkundig centrum, groepspraktijk en polikliniek.

Partner ziekenfondsen (« mutualiteiten ») : de Landsbonden (LCM, NVSM, HZIV, enz.) en hun diverse federaties (of « VI ») in Brussel en in Vlaanderen (de provincies Vlaams Brabant, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en Limburg) en Franstalig België ; tevens Brugge, Gent en Hasselt.

Aanvraag contract « derde betaler » met het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten en opvolging van betalingen van de medische erelonen.

Anderzijds kan Dr Robert BOURGUIGNON U ook bijstaan in geval van controle door een geneesheer-inspecteur van de DGEC die zich richt op het eerbiedigen van de Nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen en de RIZIV tarieven.

Adres : Securimed Facturatiedienst – Zuidlaan, 25 bus 1 te 1000 BRUSSEL.