Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

SamengevatFacturatie derde betaler : SECURIMED is de eerste nationale tariferingsdienst voor tarificatie-facturatie van getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) via RIZIV medische derde betaler voor : huisarts, geneesheer-specialist, tandarts, medisch en tandheelkundig centrum, groepspraktijk en polikliniek.

Partner ziekenfondsen (”mutualiteiten”) : de Landsbonden (LCM, NVSM, HZIV, enz.) en hun diverse federaties (of “VI”) in Brussel en in Vlaanderen (de provincies Vlaams Brabant, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en Limburg) en Franstalig België ; tevens Brugge, Gent en Hasselt.

Aanvraag contract “derde betaler” met het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten en opvolging van betalingen van de medische erelonen.

Anderzijds kan Dr Robert BOURGUIGNON U ook bijstaan in geval van controle door een geneesheer-inspecteur van de DGEC die zich richt op het eerbiedigen van de Nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen en de RIZIV tarieven.

Adres : Securimed Facturatiedienst - Zuidlaan, 25 bus 1 te 1000 BRUSSEL.