Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

DisclaimerDe inlichtingen op deze site worden enkel op indicatieve basis gegeven, en kunnen de verantwoordelijkheid van SECURIMED niet betrekken.

De artikels en commentaren gepubliceerd in de redactionele sectie « News » zijn opiniestukken van hun auteurs en niet die van SECURIMED ; zij beroepen zich op de persvrijheid of op de vrije meningsuiting, en hun inhoud is niet bindend voor SECURIMED.