Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Afschaffing van de OIFNS in de tandheelkunde (KB 23/9/2015)

29/09/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Zoals lang voorzien schaft het KB van 18 september 2015 (KB 23/9/2015) definitief de OIFNS af (« financiële noodsituatie »), maar schept het andere categorieën patiënten met recht op derde betaler.

Men moet dus doen alsof de formaliteit van « het papiertje » niet meer bestaat… en de patiënten aanmoedigen om het statuut RVV of derde betaler alle verstrekkingen te bemachtigen (zie hieronder).

Situatie met ingang van 1/10/2015 :

A. DERDE-BETALER TOEGELATEN (ZONDER FORMALITEITEN) NAARGELANG DE VERSTREKKINGEN VOOR ALLE PATIËNTEN

– prothesen

– parodontologie

– stomatologie

– orthodontie

B. DERDE BETALER TOEGELATEN (ZONDER FORMALITEITEN) NAARGELANG DE PATIËNTEN VOOR ALLE VERSTREKKINGEN

– RVV (CT1 xx1)

– kinderen tot 18 jaar

– GV volwassenen : een hele reeks situaties* (patiënt chronisch ziek, werklozen, enz.) naargelang de raadpleging van de fiche MyCareNet (« Toepassing derde betaler toegelaten »).

– patiënten die afhangen van het OCMW, FEDASIL, enz.

Wij herinneren u eraan dat u het statuut van uw patiënt kan raadplegen via onze dienst AVAP :http://www.securimed.eu/nl/formules/bijstand-bij-de-controle-over-de-verzekerbaarheid-van-uw-patienten

Het is ook duidelijk dat men de sociale patiënten moet aansporen om zich naar hun ziekenfonds te begeven om het RVV-OMNIO statuut te bekomen of « Derde betaler alle verstrekkingen » (deze laatsten zijn dus GV !).
_____________________
* Het is niet de situatie zelf die onderzocht moet worden, maar alleen of de GV patiënt rechthebbende is op derde betaler alle verstrekkingen.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.