Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Afschaffing van de OIFNS in de tandheelkunde (KB 23/9/2015)

29/09/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Zoals lang voorzien schaft het KB van 18 september 2015 (KB 23/9/2015) definitief de OIFNS af (”financiële noodsituatie”), maar schept het andere categorieën patiënten met recht op derde betaler.

Men moet dus doen alsof de formaliteit van “het papiertje” niet meer bestaat… en de patiënten aanmoedigen om het statuut RVV of derde betaler alle verstrekkingen te bemachtigen (zie hieronder).

Situatie met ingang van 1/10/2015 :

A. DERDE-BETALER TOEGELATEN (ZONDER FORMALITEITEN) NAARGELANG DE VERSTREKKINGEN VOOR ALLE PATIËNTEN

- prothesen

- parodontologie

- stomatologie

- orthodontie

B. DERDE BETALER TOEGELATEN (ZONDER FORMALITEITEN) NAARGELANG DE PATIËNTEN VOOR ALLE VERSTREKKINGEN

- RVV (CT1 xx1)

- kinderen tot 18 jaar

- GV volwassenen : een hele reeks situaties* (patiënt chronisch ziek, werklozen, enz.) naargelang de raadpleging van de fiche MyCareNet (”Toepassing derde betaler toegelaten”).

- patiënten die afhangen van het OCMW, FEDASIL, enz.

Wij herinneren u eraan dat u het statuut van uw patiënt kan raadplegen via onze dienst AVAP :http://www.securimed.eu/nl/formules/bijstand-bij-de-controle-over-de-verzekerbaarheid-van-uw-patienten

Het is ook duidelijk dat men de sociale patiënten moet aansporen om zich naar hun ziekenfonds te begeven om het RVV-OMNIO statuut te bekomen of “Derde betaler alle verstrekkingen” (deze laatsten zijn dus GV !).
_____________________
* Het is niet de situatie zelf die onderzocht moet worden, maar alleen of de GV patiënt rechthebbende is op derde betaler alle verstrekkingen.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.