Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Nieuw koninklijk besluit « P waarden », nieuwe beroepsprocedure bij de Raad van State…

17/07/2015 by Dr R. BOURGUIGNON en LTH D. HATZKEVICH

Er werd een nieuwe beroepsprocedure bij de Raad van State neergelegd tegen het kersvers koninklijk besluit betreffende de P waarden (zie ons News van 12 juni 2015 met als titel De P waarden zijn terug… of de verplichting voor elke tandarts om uitgebreid verlof te nemen !)

Om de twee jaar wordt dit grotesk plan door de Raad van State afgehouden, of het nu door Laurette getekend is of door Maggie… errare humanum est, perseverare diabolicum !

Download :

Recours CE.doc

Recours CE.pdf

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.