Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

RIZIV geeft tandarts-cheques uit

01/04/2019 by Dr R. BOURGUIGNON

Het is geweten dat de wet van 1958, die een verbod oplegde voor elke vorm van reklame voor tandverzorging, zopas afgeschaft werd.

De voorzitter van de Société Royale de Dentisterie (SRD), tandarts Michael Devies, heeft onmiddellijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om van het RIZIV corrigerende budgettaire maatregelen te eisen ten gunste van zijn leden.

Verrassend genoeg heeft de Dienst voor Gezondheidszorgen van het RIZIV gunstig gevolg gegeven aan het verzoek van tandarts Devies en hem een budget van 10 miljoen euro toegezegd (bijna een half miljard oude Belgische Frank).

Om zeker te stellen dat enkel leden van de SRD kunnen genieten van deze steunmaatregel zal de verdeling gebeuren onder de vorm van « tandarts-cheques », die uitsluitend verhandeld kunnen worden bij tandartsen die aangesloten zijn bij de SRD.

De verdeling zelf wordt overgelaten aan het oordeel van de SRD : men zegt dat de cheques per post zullen worden verstuurd op basis van een uitgebreide patiëntenlijst die uitgewerkt werd vòòr de invoering van GRDP.


Specimen van tandarts-cheque uitgegeven door het RIZIV


Aldus zijn onlangs grote waardetransport vrachtwagens heen en weer gereden tussen het RIZIV en de zetel van de SRD in de Freeslaan om de kostbare cheques met een unitaire waarde van 200 euro te bezorgen.

De faciale waarde van 200 euro mag hoog lijken, maar het werkelijke doel van de operatie is om de zogezegd « luxe » tandheelkunde te promoten (vaste prothesen en implantaten) en niet de ellendige sociale gevallen.

Er dient te worden opgemerkt dat de patiënt meerdere cheques mag cumuleren en dat de tandarts nooit wisselgeld teruggeeft.

Op het einde van elke maand zal de tandarts die lid is van SRD de ontvangen cheques overhandigen aan het RIZIV die hem het overeenkomstig bedrag op zijn rekening zal overschrijven.

De Chambres syndicales dentaires (CSD) hebben zich geërgerd aan deze concurrentievervalsing ; het antwoord van Michael Devies was even kort als brutaal : « U hebt maar even zwaar te wegen als ik in het Beheerscomité !

Inmiddels had de Dienst voor gezondheidszorgen nagelaten om de Dienst voor geneeskundige controle te verwittigen : een inspecteur — dokter Philippe Poucet — heeft lucht gekregen van de zaak en besloten om op z’n eentje onderzoek te voeren…

Er wordt gezegd dat bepaalde leden van de hoge directie van de SRD hele dozen cheques zouden hebben achtergehouden, maar daar daar hebben we geen bevestiging van.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.