Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Vervolgd door de DGEC ? Kom er over praten tijdens een lekkere lunch…

12/11/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Uw patiënten verwittigen U dat ze verhoord werden door de DGEC ? U maakt het onderwerp uit van een DGEC controle ? U hebt reeds een Pro-Justitia in de bus gekregen ? U bevindt zich al middenin een procedure bij de administratieve rechtscolleges van het RIZIV ?

Kom er over praten tijdens een lekkere lunch, ‘s zaterdags klokslag twaalf !

Wij ontvangen U zonder verplichtingen, tezamen met Uw levensgezel, in een gezellige en ontspannen sfeer in de Zuidlaan 25 te 1000 Brussel.

Reservering ten laatste op de voorafgaande donderdag vóór 16 uur via het nummer 02/513.49.35

De vergadering zal geanimeerd worden door dokter Bourguignon en meerdere zorgverleners kunnen eraan deelnemen voor zover ze toebehoren aan de zelfde beroepscategorie ; de duurtijd bedraagt ongeveer anderhalf uur.

Deze uitnodiging richt zich ook tot zorgverleners die reeds bijgestaan werden door Securimed !

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.