Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

RIZIV kreeg de taak toebedeeld om de voetgangerszone van Brussel te redden !

31/03/2016 by Dr R. BOURGUIGNON

Iedereen is inmiddels vertrouwd met de droevige kroniek* van de « reusachtige voetgangerszone » van Brussel, het geesteskind van Yvan Mayeur…

Sinds haar ontstaan op 29 juni 2015 hebben de vaste klanten van de handelszaken in het Brussels stadscentrum deze inmiddels « leegstaande en akelige » publieke ruimte de rug toegekeerd.

De gemotoriseerde klanten werden bovendien geconfronteerd met een niet te ontwarren kluwen van éénrichtingsstraatjes wier rijrichting onophoudelijk wijzigde, een onmogelijke wegbewijzering en een extreem belemmerde mini-ring.

Een dubieuze fauna afkomstig uit de Kanaalzone (grenzend aan de veelbesproken gemeente Sint-Jans-Molenbeek) heeft de plaats van de gegoede klanten ingenomen, met als gevolg de dood voor de handelszaken in de Brusselse stadskern.

Met de opvoering, eind november 2015, van het dreigingsniveau naar 4 (het maximum) zijn de allerlaatste klanten weggevlucht : enkel onbevreesde Chinese toeristen durven zich nog naar het centrum van Brussel te begeven, maar ze kantonneren (het moet gezegd…) strikt op en rondom de Grote Markt.

De doodsteek was de sluiting eind juni 2016 — in beide richtingen — van de Stefaniatunnel, gevolgd door de aanslagen van 22 maart met honderden slachtoffers in Brussel en Zaventem, en de optocht van hooligans op het Beursplein op 27 maart.

In de hoop de voetgangerszone van Brussel te redden heeft de federale regering onlangs beslist — via Beliris en toezichthouder Didier Reynders — de RIZIV diensten over te hevelen naar het ex-Rijksadministratief centrum** van Brussel-stad, gevestigd in de Anspachlaan en zopas asbestvrij gemaakt.

Te rekenen vanaf 15 april 2016 moeten alle brieven voor RIZIV verplicht naar het volgende adres verstuurd worden :

RIZIV
Anspachlaan 6
1000 Brussel

Zelfs de dienst voor geneeskundige controle — de DGEC — is verhuisd naar de hem toegewezen lokalen nabij het Rijksadministatief centrum, net boven het casino Viage***.

Op de oude lokatie in de Tervurenlaan is alleen nog maar de concierge overgebleven met de opdracht de post in ontvangst te nemen die per vergissing naar het oud adres van het RIZIV verstuurd werd.

De federale regering hoopt dat de toestroom van ambtenaren en zorgverleners die zich naar de diverse commissies van het RIZIV begeven zal bijdragen om het centrum van Brussel te laten heropleven.

Het is aanbevolen om zijn voertuig in een P&R parking achter te laten en geen gebruik te maken van de metro omwille van het risico op een aanslag (het actuele dreigingsniveau staat op 3).

Tijdens een interview met de krant Le Soir heeft Yvan Mayeur (PS) verklaard : « Ik heb het RIZIV niet nodig om van mijn (sic) voetgangerszone een succesverhaal te maken ! ».

Terwijl L. Onkelinx — ex-minister (PS) van sociale zaken 2007-2014 — zich als volgt heeft uitgelaten : « U ziet wat deze coalitie MR-N-VA ons gebracht heeft ! Vlaamse functionarissen zullen het centrum van Brussel inpalmen ! Als ik bedenk dat wij zopas alles asbestvrij gemaakt hebben : Laat Vlaanderen de kosten ervoor dragen ! »
___________________
* Meer informatie over dit onderwerp op de website piétonier de Bruxelles
** Ook wel « Muntcentrum »
*** Kwatongen beweren dat de beslissingen van de DGEC sowieso een kansspel evenaren…

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.