Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Een enorme « bug » in de software van Medattest

02/12/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Het is amper te geloven : alle nieuwe getuigschriften A en E afgeleverd door Medattest aan vennootschappen vertonen een grote « tekortkoming ».

Tijdens de bestelling vraagt de site Medattest aan de persoon die de GVVH bestelt om zich te identificeren via zijn persoonlijk RIZIV nummer ; men vraagt zich trouwens af hoe men kan bestellen zonder RIZIV nr (zaakvoerders van poliklinieken ) ?

Het is pas verderop dat men de keuze moet maken tussen natuurlijk persoon of vennootschap, maar het kwaad is al geschied : Medattest drukt op alle GVVH voor vennootschappen het persoonlijk RIZIV nummer van de zorgverlener die de bestelling geplaatst heeft !

Bij gebrek aan een KBO nr op het eigenlijk GVVH (het prijkt nochtans op het ontvangstbewijs…) vindt men in de plaats daarvan het RIZIV nr. van de persoon die de bestelling geplaatst heeft, en bijgevolg meent menig zorgverlener — vooral in EBVBA — dat het overbodig is geworden om zich via zijn stempel te identificeren.

Men kan zich inmiddels de problemen voorstellen inzake RIZIV profielen…

In het geval van een vennootschap met 40 geneesheren zullen de VI alle verstrekkingen ingeven onder het unieke RIZIV nummer dat op de GVVH prijkt, met als bonus de eventuele onverenigbaarheden tussen verstrekkingscodes en bekwaamheidscodes !

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.