Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

P Waarden 2de editie : het administratief dossier

27/11/2015 by admin

Zoals geweten is heeft Michel DEVRIESE beslist om bij wijze van koninklijk besluit het kleinerend systeem van P-waarden herin te voeren dat bestemd is om de beroepsinkomsten van tandartsen te beperken (zie dienaangaande ons News van 12 juni 2015 met als titel De P waarden zijn terug… of de verplichting voor elke tandarts om uitgebreid verlof te nemen !

In het kader van het tweede appel bij de Raad van State hebben wij inzage in de documenten met betrekking tot deze zaak, en die anders vertrouwelijk zouden gebleven zijn.

Men ziet er hoe DEVRIESE poogt om systematisch het plafond van P-waarden naar beneden te schroeven…

Gezien haar omvang is dit bestand in ZIP formaat.

Administratief dossier

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.