Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Securimed creëert het eerste discussie forum betreffende de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV

20/11/2015 by admin

Vandaag 20 november huldigt Securimed het eerste discussie forum betreffende de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV in.

Deze dienst met de afkorting « DGEC » wat staat voor « dienst voor geneeskundige evaluatie en controle » omhult zich graag in mysterie.

Men moet er wel bij zeggen dat de wet van hem verlangt discreet te zijn…

Dit forum heeft tot doel u te helpen tijdens elke stap van het onderzoek, en vervolgens bij de administratieve procedure van jurisdictionele aard.

Het is zeer aangewezen om bijgestaan te worden tijdens deze twee fasen van een « RIZIV controle ».

Gezien voorkomen beter is dan genezen hebben wij een sectie van het forum gewijd aan het begrijpen van de Nomenclatuur van de Geneeskundige verstrekkingen (NPS).

Het forum is toegankelijk via het adres : http://www.securimed.support/

Securimed maakt deel uit van de groepering van economische belangen in de gezondheidszorg (GEBGZ).

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.