Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Laat de Huisartsen uw patiënten niet inpikken !

25/11/2015 by admin

Sinds 1 juli 2015 — en zeker sinds 1 oktober — is derdebetaler verplicht voor raadplegingen en technische ingrepen door een huisarts bij patiënten met het RVV statuut.

Uit hoofde van Tariferingsdienst voorbehouden voor geneesheren-specialisten en tandartsen draagt Securimed Uw belangen hoog in het vaandel : een quasi gratis raadpleging zou sommige patiënten met lage inkomsten ertoe kunnen verleiden om een huisarts te raadplegen.

De geneesheer-specialist kan het derdebetaler stelsel toepassen voor zijn raadpleging in de volgende gevallen :

a) RVV patiënt (KT1 eindigend op het cijfer « 1 ») ;

b) GV patiënt maar in aanmerking komend voor de uitzonderingsmaatregel (bijv. chronisch zieke) ;

c) de patiënt verklaart geen middelen te hebben om in contanten zijn raadpleging te betalen : in dit geval volstaat het om de verklaring ad hoc aan het getuigschrift te hechten :

Verklaring FNS geneesheer.pdf

Wij herinneren eraan dat alle technische handelingen van een geneesheer-specialist in derdebetaler ingevoerd mogen worden.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.