Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Herattestering : alle cliënten van Securimed vrijgesproken !

31/10/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Wij hebben destijds gezegd dat deze zaak slecht opgezet was en de administratieve rechtscolleges van het RIZIV hebben ons gelijk gegeven door alle cliënten van Securimed vrij te spreken.

Niettegenstaande zijn verwoede pogingen werd de theorie van de DGEC niet weerhouden…

Het handelt zich hier om een historische nederlaag, want :

– 998 tandartsen hadden een aangetekend schrijven ontvangen dat hen onder « monitoring » plaatste ;

– de herattesteringsgraad is gedaald naar onder de 10% voor 801 onder hen ;

– 197 tandartsen bleven een herattesteringsgraad van meer dan 10% uitwijzen ;

Zoals voorzien in het informatief schrijven heeft de DGEC een dossier geopend ten aanzien van 197 tandartsen met een herattesteringsgraad van meer dan 10%.

Eén dossier werd ingetrokken omdat een ander dossier betreffende overconsumptie van conserverende zorgen reeds lopende was voor deze tandarts.

Voor de 196 overblijvende tandartsen heeft de DGEC ;

– een verwittiging gestuurd naar 22 tandartsen met een ten onrechte uitbetaald bedrag aan overconsumptie gelijk aan of minder dan 100 € ;

– een Pro Justitia met een UVT* overgemaakt aan 174 tandartsen voor wie het ten onrechte uitbetaald bedrag meer dan 100 € bedroeg.
________________
* Uitnodiging tot vrijwillige terugbetaling

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.