Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Mijdt het historisch centrum van Brussel !

18/07/2015 by admin

Yvan Mayeur heeft het evenwicht van Brussel verbroken : men maakt voetgangerszones van zeer smalle straten en/of bijzonder commerciële straten en niet van zo’n uitgebreide ruimte als de Anspachlaan.

Daarenboven, deze gigantische voetgangerszone werd niet ontworpen om de symbiose voetganger/fietser/bus te bevorderen, maar in tegendeel om te strijden tegen de auto, vanwaar de gewilde blokkade van de Vijfhoek door ontelbare éénrichtingsstraten en de afleiding van het verkeer naar een intra-Vijfhoek « mini-ring » die helemaal verzadigd is.

En dan zijn we nog volop in de zomer !

Iemand heeft geschreven : « De voetgangerszone is leeg, lelijk en vuil » ; het is er vooral leeg… en de massa kijklustigen, jongeren en allerhande Chinese toeristen die zich aangetrokken voelden — begin juli — door het nieuws en het warme weer zullen weldra plaats ruimen voor rivaliserende bendes en zwervers, alsook voor de talrijke geautoriseerde voertuigen (taxis, diverse leveranciers, diensten, garagehouders, enz).

De niet gemotoriseerde mens die zich in het centrum van Brussel zou willen begeven moet thans het openbaar vervoer nemen tot het Centraal station, en vervolgens… 400 meter lopen !

Wij beklagen de handelaars buiten de HORECA (behalve misschien Delhaize en Carrefour Express van de Anspachlaan die van een zuiver lokaal cliënteel zullen leven, de gevangenen van de « mini-ring ») van het geheel van de Vijfhoek, want hun zakencijfer zal dalen met minstens 30% : geen enkele studie heeft rekening gehouden met de nieuwe — en gevaarlijke — « sfeer » in de voetgangerszone, noch dat een chauffeur zonder probleem één of meer passagiers kan lossen zonder te stoppen in een parking (het is dus technisch gezien transitverkeer terwijl in werkelijkheid één à drie potentiële cliënten zijn uitgestapt).

Wij beklagen vooral het zielig casino Viage waar men al niet meer mocht roken en dat thans niet te bereiken is… ten minste niet « impulsief ». Het is ook triestig om de aanwezigheid van een groothandelaar in wijn te bemerken en van een Brico in deze ruimte waar de auto’s gebannen zijn : hoe moet men zijn aankopen meenemen ?

Gekende ziekenfondsen zijn ook ingekapseld in de voetgangerszone : Partenamut (527), Euromut (509), Partena OZ (526), FMSB (306) en de Mutualité Saint-Michel (135).

De oplossing van het gezond verstand zou eruit bestaan om de voetgangerszone te beperken tot smalle straatjes (de Zuidstraat bijvoorbeeld) en de Anspachlaan alleen tijdens het weekend en de feestdagen tot een voetgangerszone omvormen.

Een andere oplossing zou zijn om het schema van het Anneessensplein te reproduceren : een grote vierkante of rechthoekige voetgangerszone (met tuin ?), maar met de mogelijkheid om er omheen te rijden met de auto ; het Beursplein zou zich uitstekend ertoe schikken, en de mogelijkheid bieden om openluchtconcerten te organiseren.

In de maand juli 2015 zal de voetgangerszone een soort van enorme surrealistische speeltuin geweest zijn, zoals « Brussel-Bad »… zonder het kanaal, maar wel vuil en onveilig.

Men zal zien in september, bij het begin van het schooljaar, hoe sinister het er zal toegaan in het historisch centrum en hoe vastgereden er omheen — tot en met de grote toegangswegen zoals de wetstraat — met op de koop toe de schoolbussen !

© Contre le piétonnier du centre de Bruxelles, Facebook

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.