Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Chronisch zieken en derdebetaler in de tandheelkunde

17/07/2015 by Dr R. BOURGUIGNON en LTH D. HATZKEVICH

De afschaffing van de OIFNS (« financiële noodsituatie ») werd verlegd naar de maand oktober 2015.

Inmiddels is het aantal patiënten dat — zonder OIFNS — recht heeft op derdebetaler in de tandheelkunde sterk gestegen de laatste jaren.

Laat ons even de grote categorieën patiënten opnoemen die in aanmerking komen om gebruik te mogen maken van het stelsel :

a) alle RVV-OMNIO en de personen bij hen ten laste (ongeveer 2 miljoen mensen in België !) : CT1 die eindigt op het cijfer « 1 » ;

b) alle kinderen tot de leeftijd van 18 jaar ;

c) de chronisch zieken : ze hebben recht op derdebetalers « alle verstrekkingen », maar betalen het remgeld van een gewoon verzekerde ; opmerkelijk is dat de RIZIV definitie van « chronisch zieke » niet medisch is maar… financieel* !

d) de dragers van uitzonderingen toegekend door het ziekenfonds (op basis van documenten) : werklozen met een uitkering, rechthebbenden op « leefloon », enz.
_________________
* Het ziekenfonds kent dit statuut automatisch toe :

a) aan patiënten met minimum 300 euro aan gezondheidsuitgaven per trimester gedurende acht opeenvolgende trimesters, deze acht trimesters vormen twee jaar (deze gezondheidsuitgaven behelzen zowel het door het RIZIV terugbetaalde gedeelte alsook het persoonlijk aandeel).

b) aan patiënten die gerechtigd zijn tot het « forfait chronisch zieken ».

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.