Medische derdebetaler
& verdediging DGEC

De zekerheid van uw erelonen

image de présentation

Derdebetaler

tier payant image

Securimed, opgericht in 1985, is de grootste Tariferingsdienst voor geneesheer-specialisten en tandartsen.

Securimed bewerkstelligt voor u alle noodzakelijke handelingen met betrekking tot derdebetaler — de rechtstreekse facturatie aan de verzekeringsinstellingen (VI) — dankzij haar allernieuwste programma Chorus.

De betalingen door de VI vinden zeer snel plaats, ongeveer na 15 dagen : de VI betalen namelijk rechtstreeks op uw rekening !

Desgewenst berekent Securimed het totaal van de remgelden die voorkomen op uw getuigschriften.

Securimed kijkt ook de bedragen na die de VI uitkeren.

Gelieve onze «desktop» versie te raadplegen voor nadere toelichting.

U kan het aansluitingsformulier hieronder in PDF formaat downloaden ; het volstaat om het ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Securimed.

Verdediging DGEC

scem security image

Securimed verleent u bijstand tijdens een onderzoek door de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV (D.G.E.C.) of een procedure voor de rechtscolleges van het RIZIV.

Het wettelijke kader is de «GVU» wet, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De verdediging DGEC is inbegrepen in de tariferingsdienst derdebetaler.

Het spreekt voor zich dat dit alleen de prestaties beoogd waarvan de tarifering door Securimed verzorgd werd.

Gelieve onze «desktop» versie te raadplegen voor nadere toelichting.

Formules

scem security image

Individuele practici

De aansluiting bij Securimed gebeurt middels overschrijving van een lidgeld.

Het basislidgeld bedraagt 345 euro, te storten op rekening :
IBAN BE74 2100 5052 2807
BIC GEBABEBB.

Het lidgeld is verschuldigd voor elke aangesloten zorgverlener, en blijft twaalf maanden geldig te rekenen vanaf de eerste dag van de maand van aansluiting.

Gelieve onze «desktop» versie te raadplegen voor nadere toelichting.

Poliklinieken

Onder «polikliniek» begrijpt men een structuur samengesteld uit ten minste vijf zorgverleners behorend tot ten minste twee verschillende disciplines (bijv. geneesheer en tandarts).

Als u zo'n structuur hebt, gelieve dan contact op te nemen met de directie van Securimed voor een gepersonaliseerd voorstel.

In het tarief voor poliklinieken en HA is de verdediging DGEC en de berekening van de eventuele RG altijd inbegrepen.

Ziekenhuizen

Gelieve onze «desktop» versie te raadplegen voor nadere toelichting.

Contact

scem security image

Securimed NV
Zuidlaan 25-27 bus 1
1000 BRUSSEL