Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Verantwoordelijke



Dr R. BOURGUIGNON

OGBt 8789

Maarschalklaan, 5

1180   BRUSSEL (UKKEL – Fort Jaco)

Tel : 02/374 26 93

GSM : 0477 534 777 (gemaskeerde oproepen worden niet beantwoord)